🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Gezondheidscentrum

Prikpost JBH

Bloedafname en overig onderzoek wordt verricht door het laboratorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Voor onderzoek heb je een verwijsformulier van de huisarts nodig.

Let op! Maak eerst een afspraak voor bloedafname en/of materiaalafgift.

Bekijk website

Bommelerwaard Beweegt

Het activiteitenoverzicht van Bommelerwaard in één overzicht. Maak kennis met het sport- en cultuuraanbod van diverse verenigingen.

Bekijk website

Welzijn Bommelerwaard

Wij zijn er voor de samenredzaamheid en de zelfredzaamheid van de inwoners van de Bommelerwaard. Onze visie is om positieve verandering te brengen in levens van onze medemensen.

Bekijk website

Jeroen Bosch Huisartsen

Jeroen Bosch Huisartsen is de regionale organisatie van alle praktijkhoudende huisartsen in ’s-Hertogenbosch en omgeving. De organisatie faciliteert de chronische zorg, is het aanspreekpunt voor zorgpartners en pakt regionale thema’s op.

Bekijk website

Buurtteam Zaltbommel

Ons uitgangspunt is doen wat nodig is. We bieden vrijblijvende hulp en begeleiding aan volwassenen in de gemeente Zaltbommel. Na de aanmelding gaan we, bij voorkeur thuis, met de cliënt in gesprek om samen de hulpvraag te verduidelijken. Vervolgens maken we samen een plan-op-maat en bieden wijzelf de cliënt passende ondersteuning. Soms is het nodig om toe te leiden naar bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties of specialistische begeleiding.

Bekijk website

Buurtzorg Zaltbommel Oost

Wij leveren met een klein team van (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden verpleging en verzorging thuis op het moment dat u of een van uw huisgenoten zorg nodig heeft. Het kan hierbij gaan om zorg na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, wanneer u chronisch ziek bent of terminaal ziek bent. Ook kunnen wij medisch technische handelingen uitvoeren op verzoek van de specialist. Wij werken samen met huisartsen en andere disciplines in de wijk (bijvoorbeeld fysio- en ergotherapeut) zodat u zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis kunt blijven wonen. Als het thuis niet meer gaat kunnen wij u ook helpen met het aanvragen van een WLZ indicatie zodat opname in een verpleeghuis mogelijk wordt.

Bekijk website

Buurtzorg Zaltbommel West

Wij leveren met een klein team van (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden verpleging en verzorging thuis op het moment dat u of een van uw huisgenoten zorg nodig heeft. Het kan hierbij gaan om zorg na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, wanneer u chronisch ziek bent of terminaal ziek bent. Ook kunnen wij medisch technische handelingen uitvoeren op verzoek van de specialist. Wij werken samen met huisartsen en andere disciplines in de wijk (bijvoorbeeld fysio- en ergotherapeut) zodat u zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis kunt blijven wonen. Als het thuis niet meer gaat kunnen wij u ook helpen met het aanvragen van een WLZ indicatie zodat opname in een verpleeghuis mogelijk wordt.

Bekijk website

Sante Partners Wijkverpleging

Soms heb je tijdelijk zorg nodig, zoals na ontslag uit het ziekenhuis. Of ben je vanwege een ziekte of beperking langdurig afhankelijk van zorg vanwege bijvoorbeeld diabetes, astma/COPD, kanker, hartproblemen, beroerte (CVA) of een andere handicap. Ook als je ouder bent of ongeneeslijk ziek, wil je zo veel mogelijk kwaliteit van leven blijven ervaren. Iedereen woont het liefst thuis. Daar helpen we bij.

Bekijk website